Stručni ispiti / 2. veljače 2022.

Stručni ispiti za pripravnike kemije u Rijeci OŠ, zimski rok 2022. na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine