Stručni ispiti / 12. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike kemije SŠ u Zagrebu, jesenski rok 2021.