Stručni ispiti / 19. veljače 2024.

Stručni ispiti za pripravnike kemije SŠ u Splitu, zimski rok 2024.