Stručni ispiti / 22. ožujka 2022.

Stručni ispiti za pripravnike kemije SŠ u Splitu, zimski rok 2022.