Stručni ispiti / 30. siječnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike kemije OŠ u Splitu, zimski rok 2023.