Stručni ispiti / 6. svibnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike kemije OŠ u Splitu, proljetni rok 2022.