Stručni ispiti / 19. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike kemije OŠ u Splitu, jesenski rok 2022.