Stručni ispiti / 1. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike kemije OŠ u Splitu, jesenski rok 2021.