Stručni ispiti / 8. svibnja 2019.

Stručni ispiti za pripravnike islamskog vjeronauka u Zagrebu OŠ, proljetni rok 2019.