Stručni ispiti / 21. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike islamskog vjeronauka OŠ u Zagrebu, jesenski rok 2021.