Stručni ispiti / 24. rujna 2021.

Stručni ispiti za pripravnike informatike OŠ u Rijeci, jesenski rok 2021.