Stručni ispiti / 22. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike hrvatskoga jezika SŠ u Rijeci, jesenski rok 2021.