Stručni ispiti / 30. travnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike hrvatskoga jezika OŠ, Varaždinske i Međimurske županije, proljetni rok 2021.