Stručni ispiti / 20. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike hrvatskoga jezika OŠ u Splitu, jesenski rok 2022.