Stručni ispiti / 6. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike hrvatskoga jezika OŠ u Splitu, jesenski rok 2021.