Stručni ispiti / 4. travnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike hrvatskoga jezika OŠ, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije te Grada Zagreba, proljetni rok 2024.