Stručni ispiti / 3. svibnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike hrvatskoga jezika OŠ, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba, proljetni rok 2021.