Stručni ispiti / 2. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike hrvatskoga jezika OŠ Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije, nastavak proljetnog roka 2020., nastavni sat i usmeni dio