Stručni ispiti / 18. travnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije te Grada Zagreba OŠ, proljetni rok 2023.