Stručni ispiti / 25. travnja 2019.

Stručni ispiti za pripravnike hrvatskoga jezika Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije, proljetni rok 2019.