Stručni ispiti / 5. travnja 2019.

Stručni ispiti za pripravnike glazbene kulture u Rijeci, proljetni rok 2019.