Stručni ispiti / 27. travnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike glazbene kulture OŠ u Rijeci, proljetni rok 2023.