Stručni ispiti / 3. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike geografije OŠ u Zadru, jesenski rok 2023.