Stručni ispiti / 10. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike fizike OŠ u Splitu, jesenski rok 2022.