Stručni ispiti / 15. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike fizike OŠ u Rijeci, jesenski rok 2021.