Stručni ispiti / 15. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike engleskoga jezika OŠ u Splitu, jesenski rok 2020.