Stručni ispiti / 9. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike engleskoga jezika OŠ u Osijeku, jesenski rok 2023.