Stručni ispiti / 15. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike engleskog jezika OŠ u Splitu, nastavak proljetnog roka 2020., nastavni sat i usmeni dio