Stručni ispiti / 26. travnja 2019.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore u Zagrebu OŠ, proljetni rok 2019.