Stručni ispiti / 4. studenoga 2020.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore u predškolskim ustanovama u Rijeci – studeni 2020.