Stručni ispiti / 23. travnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore u DV u Rijeci, proljetni rok 2021.