Stručni ispiti / 2. ožujka 2022.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore SŠ u Zagrebu, zimski rok 2022.