Stručni ispiti / 27. svibnja 2020.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore OŠ u Zagrebu, proljetni rok 2020.