Stručni ispiti / 1. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore OŠ u Zagrebu, jesenski rok 2020.