Stručni ispiti / 23. siječnja 2020.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore OŠ u Rijeci, zimski rok 2020.