Stručni ispiti / 11. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore OŠ u Rijeci, jesenski rok 2023.