Stručni ispiti / 19. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike biologije SŠ u Zadru, jesenski rok 2023.