Stručni ispiti / 21. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike biologije SŠ u Osijeku, jesenski rok 2022.