Stručni ispiti / 24. siječnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike biologije OŠ u Rijeci, zimski rok 2023.