Stručni ispiti / 20. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike biologije OŠ u Rijeci, jesenski rok 2020.