Stručni ispiti / 27. rujna 2021.

Stručni ispiti za pripravnike biologije OŠ u Osijeku, jesenski rok 2021.