Stručni ispiti / 16. svibnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike biologije OŠ Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Međimurske županija, proljetni rok 2022.