Stručni ispiti / 26. listopada 2023.

Stručni ispiti za nastavnike pripravnike na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine, jesenski rok 2023.