Stručni ispiti / 4. listopada 2018.

Stručni ispiti za nastavnike hrvatskoga jezika Grada Zagreba, Varaždinske i Međimurske županije, jesenski rok 2018.