Stručni ispiti / 5. listopada 2018.

Stručni ispiti za nastavnike edukacijske rehabilitatore u Rijeci, jesenski rok 2018.