Stručni ispiti / 21. rujna 2018.

Stručni ispiti za edukacijske rehabilitatore u Zagrebu OŠ, jesenski rok 2018.