Stručni ispiti / 4. siječnja 2022.

Stručni ispiti za edukacijske rehabilitatore u predškolskim ustanovama u Rijeci – siječanj 2022.