Stručni ispiti / 2. rujna 2019.

Stručni ispit za pripravnike u predškolskim ustanovama u Rijeci – rujan 2019.