Stručni ispiti / 19. listopada 2022.

Stručni ispit za pripravnike matematike SŠ u Osijeku, jesenski rok 2022.