Stručni ispiti / 5. listopada 2010.

Programski sadržaji i preporučena literatura za polaganje stručnog ispita

Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnoga ispita učitelja i nastavnika njemačkoga jezika u Zadru preporučuje literaturu koju pripravnici mogu rabiti tijekom pripravničkoga staža i pripreme za polaganje stručnoga ispita.

Ivana Lekić, prof., viša savjetnica
ivana.lekic@azoo.hr